Till toppen av sidan
Nav

Avfuktare

Att använda sig av en avfuktare i tvättstugan är ett bra sätt att torka tvätten.

Läs mer

Fukt

Fukt förekommer alltid i mer eller mindre utsträckning i utomhusluften och därmed också i inomhusluft.

Ju fler vattenmolekyler det finns inom en viss volym luft desto högre blir ångtrycket. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än vad kallare luft har kapacitet att göra. Vid en relativ luftfuktighet på 100 % behöver det inte regna, men det är åtminstone dimma eller dagg. Däremot gäller inte det omvända. Är det dimma, dagg eller regn, så behöver inte luftfuktigheten vara 100 %.

RF – Relativ Fuktighet talar om hur stort ångtrycket är i förhållande till mättnadsångtrycket.

AF – Absolut Fuktighet (AH – Absolute Humidity). AF mäts i gram vatten per m3 luft.

 

Fuktigheten i inomhusluften

Fuktigheten inomhus den bestäms av ånghalten ute, fuktproduktionen inne och av ventilationsgraden. Vill man hålla nere inomhusluftens ånghalt bör man begränsa fuktproduktionen som t ex undvika att torka tvätt inomhus om man inte har torkskåp eller tumlare.

Ånghalten inne är alltid högre än ånghalten ute såvida man inte avfuktar inomhusluften.

I en bostad bör den relativa luftfuktigheten ligga mellan 30-70 % vid normal rumstemperatur. Omfattande kondens på fönstrens insida vid låga utetemperaturer (-5°C eller lägre) är en indikation på hög luftfuktighet.

Problem med fukt i hus blir större om ventilationen inte är bristfällig. Luftfuktigheten inomhus beror bland annat på hur mycket fukt vi producerar och vilken luftomsättning det är i bostaden.

Riktlinjer

 • I bostäder bör den relativa luftfuktighet ligga på mellan 30% och 70 %
 • Vanlig nivå inomhus är mellan 20-40%. Lägre nivåer kan uppfattas som torrt och dammigt
 • Medan betydligt högre nivåer kan uppfattas som klibbig och kvalmig
 • Under vintern ligger fuktighetsnivån oftast under 40%
 • Under 40-45 % RF vintertid, stoppar kvalster
 • Om luftfuktigheten överstiger 45% vintertid finns ökad risk för kvalster.
 • Statisk elektricitet kan uppstå om den relativa luftfuktigheten är mindre än 40 procent.

 

Se över ditt hus

Varje hus behöver kontinuerligt underhåll för att klara av normalt slitage som påverkas av våra olika årstider samt vad ett vanligt familjeliv utsätter huset för.

Man bör regelbundet hålla efter sitt hus. Det är alltid olika projekt som skall göras, men det som är absolut viktigast är att ha kontinuerlig översyn och åtgärda problem direkt innan det går för långt. Det kan både blir en utdragen process samt kostsamt för plånboken.

Detta kan du själv göra för att minska risken för fuktskador, som i förlängningen kan leda till angrepp av mögel:

 • Kontrollera ventilationen
 • Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta
 • Bladrika växter i våra hem ger bättre inomhusmiljö
 • Använd köksfläkt för att inte sprida vattenångor i hemmet
 • Diskmaskinen står för var fjärde fukt- och vattenskada i köket, köp ett vattentätt diskmaskinsunderlägg, låta den torka och svalna med stängd lucka samt kontinuerlig uppsyn.
 • Vädra badrummet för att minska fuktbelastning. Använda gummi-skrapan för att bli av med vattnet och att hålla fogar och golvbrunnar fria från smuts.
 • Torka tvätten utomhus eller anslut torktumlaren eller torkskåpet till en utluftningskanal
 • Avfukta luften inomhus

Badrum och tvättstugor är mest utsatta för fuktskador. Här är de viktigaste ställena att kontrollera:

 • Kakelplattorna
 • Runt fönster
 • Mattans tätningar runt rör som sticker upp genom golvet
 • Skarvarna mellan våttapeterna
 • Tröskeln till badrumsdörren och i skarven mellan golv och vägg
 • Insidan av takpanelen
 • Nederkanten på fasaden
 • Trä måste hållas torrt för att undvika röta och mögel

 

Avfuktare - Hög luftfuktighet kan orsaka problem

Köpa avfuktare